شهرداری

25مرداد
شهردار با تعمق و تدبر انتخاب می شود
رئیس شورای اسلامی شهر میناب:

شهردار با تعمق و تدبر انتخاب می شود

رئیس شورای اسلامی شهر میناب گفت: برای انتخاب شهردار عجولانه رفتار نمی کنیم و با مشاوره و تعمق و تدبر کار را دنبال می کنیم