صفدر قصمی

12اسفند
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک  منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک منصوب شد

دکتر صفدر قصمی شهواری به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک منصوب شد.