مکران

17دی
راه اندازی اتاق بازرگانی در شرق هرمزگان

راه اندازی اتاق بازرگانی در شرق هرمزگان

اتاق بازرگانی بندرعباس با همت و پیگیری های رییس اتاق، دفتر نمایندگی خود را در شهرستان جاسک راه اندازی می کند.