نماز جمعه

29آذر
دانشگاه جامع مکران احداث شود

دانشگاه جامع مکران احداث شود

امام جمعه میناب گفت: از محلات مختلف شهرمیناب بازدید کرده ام و این محلات با این وضعیت نامناسب حق مردم این شهر نیست.