کرونا

23آذر
جدال ۲۹ روزه پیرمرد ۷۸ ساله «بشاگردی» با کرونا

جدال ۲۹ روزه پیرمرد ۷۸ ساله «بشاگردی» با کرونا

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب از جدال سخت پیرمرد بشاگردی با کرونا و شکست این بیماری پس از ۲۹ روز در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب خبر داد.